Senaste nytt

Aktuellt

Nu tänder vi snart biopannan igen

Nu har bränsleplanen fyllts upp igen med biobränslen och i början på september startar vi värmeproduktionen igen hos oss. Anledningen till att vi startar så tidigt är att Perstorp AB skall ha ett underhållsstopp. Då måste vi själva producera dels värmen för eget behov till våra kunder, men även till Perstorp AB och deras fjärrvärmebehov. Perstorp AB har levererat all värme från slutet av april fram till nu utan problem, frånsett ett kortare avbrott i söndags morse då det blev strömlöst på fabriken.

Med start i september kommer vi också att byta de sista värmemängdsmätarna under hösten. Det är ca 140 st mätare kvar som fortfarande läses med radio, men sedan är alla 900 bytta och mätvärden kommer in på timbasis via GPRS.

Publicerat: 2015/08/25