Om Bolaget

Perstorps Fjärrvärme AB (org. nr 556199-6504) bildades 1980 och ägs till 50% vardera av Perstorps kommun och Eon. Styrelsen består av två representanter från respektive ägarsida med Lars Svensson som styrelseordförande från Perstorps kommun.

VD är Bernt Bengtsson från Eon. Bolaget har ingen anställd personal, utan samtliga tjänster köps från entreprenörer.

Styrelse

Från Perstorps Kommun
Mikael Malm (Ordförande) 070-444 6721   mikael@hagstad.se
Göran Strandqvist 0435-344 19    goran@strandqvist.se
Från Eon Sverige AB
Anders Svensson 070-593 7643    anders.p.svensson@eon.se
Maria Lindroth 040-255 000    maria.lindroth@eon.se
VD
Bernt Bengtsson 0435-310 51    bernt.bengtsson@eon.se