Senaste nytt

Aktuellt

Nytt fjärrvärmeverk 2013-2014

Nytt fjärrvärmeverk 2013-2014

För att förse Perstorps företag och invånare med värme byggs ett nytt bioeldat fjärrvärmeverk som omfattar en panna på 12 MW + kondensor och ytterligare oljereserv på 8 MW. Förutom själva pannan tillkommer i projektet byggnader, plan för bränslehantering och ackumulatortank. Fjärrvärmeverket ska stå klart för att leverera värme under hösten 2014 och projektet är i full gång.

Schaktningen av den 10 000 m2 stora bränsleplanen har pågått sedan juni. Massorna från utgrävningen har forslats bort och lagts upp på Zodiaken för att utgöra fyllnadsmaterial när kommunen förbereder nya tomter för bostäder.

På byggarbetsplatsen pågår gjutning inför leveransen av pannan. Under vecka 43 skall den 30 ton tunga pannan och den 40 ton tunga ugnen lyftas på plats. Leverantör är Jernforsen Energisystem.

Fjärrvärmeledningen som förser Perstorps Fjärrvärme med spillvärme från Perstorp AB måste sänkas till en lägre marknivå i samband med att bränsleplanen byggs ut. Under torsdagen den 10:e oktober kapas de gamla ledningarna bort och ersätts av nya DN250-ledningar.

Publicerat: 2013/10/15