Om Bolaget

Perstorps Fjärrvärme AB (org. nr 556199-6504) bildades 1980 och ägs till 50% vardera av Perstorps kommun och Eon. Styrelsen består av två representanter från respektive ägarsida med Mikael Malm som styrelseordförande från Perstorps kommun.

VD är Charlotta Wendt från Eon. Bolaget har en anställd och övriga tjänster köps från Eon och externa entreprenörer.

Styrelse

Från Perstorps Kommun
Mikael Malm (Ordförande) 070-444 6721   mikael@hagstad.se
Göran Strandqvist 0435-344 19    goran@strandqvist.se
Från Eon Sverige AB
Anders Svensson 070-593 7643    anders.p.svensson@eon.se
Maria Lindroth 040-255 000    maria.lindroth@eon.se
VD
Charlotta Wendt 0706-680 528    charlotta.wendt@eon.se
Anläggningsansvarig
Roger Svensson 070 535 9607    roger.svensson@eon.se