Om Bolaget

Perstorps Fjärrvärme AB (org. nr 556199-6504) bildades 1980 och ägs till 50% vardera av Perstorps kommun och Eon. Styrelsen består av två representanter från respektive ägarsida med Göran Strandqvist som styrelseordförande från Perstorps kommun.

VD är Charlotta Wendt från Eon. Bolaget har en anställd och övriga tjänster köps från Eon och externa entreprenörer.

Styrelse

Från Perstorps Kommun
Göran Strandqvist (Ordförande) 0435-344 19   goran@strandqvist.se
Mikael Malm 070-444 6721   mikael@hagstad.se
Från Eon Sverige AB
Anders Svensson 070-593 7643    anders.p.svensson@eon.se
Maria Lindroth 040-255 000    maria.lindroth@eon.se
VD
Charlotta Wendt 0706-680 528    charlotta.wendt@eon.se
Anläggningsansvarig
Roger Svensson 070 535 9607    roger.svensson@eon.se