Om Bolaget

Perstorps Fjärrvärme AB (org. nr 556199-6504) bildades 1980 och ägs till 50% vardera av Perstorps kommun och Adven Sverige AB. Styrelsen består av två representanter från respektive ägarsida med Bengt Marntell som styrelseordförande från Perstorps kommun.

Bolaget har en anställd och övriga tjänster köps från externa entreprenörer.

Styrelse

Från Perstorps Kommun
Bengt Marntell (Ordförande) 070-643 3090   bengt.marntell@telia.com
Charlotta Wendt 070-798 0505   cwendtab@outlook.com
Från Adven Energilösningar AB
Jonas Sjölander 08-5576 2424    jonas.sjolander@adven.com
Per Löwenham 070-508 9876    per.lowenham@adven.com
VD
Per Löwenham 070-508 9876    per.lowenham@adven.com
Anläggningsansvarig
Roger Svensson 070 535 9607    roger.svensson@adven.com