Priser

Nedanstående är aktuell prislista som gäller året ut. Från och med årsskiftet uppdateras priserna.

Prislista 2022

Fast avgift (effekt < 30 kW)
3.500 kr/år inkl. moms
Energiavgift (rörlig avgift)
64,8 öre/kWh inkl. moms

Utskriftsdokument

  Prisinformation 2022 (PDF)

  Prislista Småhus 2022 (PDF)

  Prisjämförelse “Nils Holgersson” Skåne (PDF)

  Prisjämförelse “Nils Holgersson” Övriga Sverige

Prislista 2022

Fast avgift (effekt avgift)
733 kr/kW

Effekten beräknas som ett genomsnitt på de senaste två årens normalårskorrigerade förbrukning under januari och februari.

Energiavgift (rörlig avgift)
509 kr/MWh

Moms tillkommer på samtliga priser

Utskriftsdokument

  Prisinformation 2022 (PDF)

  Prislista Företag 2022 (PDF)

  Prisjämförelse “Nils Holgersson” Skåne (PDF)

  Prisjämförelse “Nils Holgersson” Övriga Sverige