Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme produceras centralt genom att vatten värms upp i en panncentral. Värmen distribueras till fastigheter genom att det heta vattnet, som håller en temperatur på mellan 70 och 110 grader Celsius, pumpas via välisolerade rörsystem i marken. I varje fastighet växlas fjärrvärmesystemet över i en värmeväxlare, vilket innebär att det inte är samma vatten som cirkulerar i gatorna som i fastigheten. Fjärrvärmen används både för uppvärmning av fastigheten och till att producera tappvarmvatten. Det avkylda vattnet pumpas tillbaka till panncentralen för att värmas upp igen.

Fjärrvärme lämpar sig bäst på större orter med tät bebyggelse. Då blir värmeförlusterna i markledningarna mindre. Omkring 200 orter i Sverige har satsat på fjärrvärme, som funnits sedan 1950-talet. Ett fjärrvärmesystem är kostsamt att bygga, men har god driftekonomi och har ur miljösynpunkt mycket stora fördelar. Fjärrvärme är mer effektivt och har avsevärt mindre miljöpåverkan än om varje husägare eldar i sin egen panna, oavsett bränsleval.

Fjärrvärmeverk