Senaste nytt

Aktuellt

Driftstart av nya biopannan

Torkeldning av murverket i biopannan har påbörjats i helgen och temperaturen kommer succesivt att höjas under v38. Om allt går bra kommer sedan värme börja levereras ut till fjärrvärmenätet, inledningsvis i begränsad omfattning. Uppstarten sker i samarbete med Perstorp AB.

Publicerat: 2014/09/15