Senaste nytt

Aktuellt

2015 - Ett gott nytt år med nya regler om mätning och debitering av fjärrvärme

Från och med den 1:e januari 2015 införs nya regler om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. De nya föreskrifterna kommer från Energimarknads-inspektionen för att du som kund lättare ska kunna följa dina uppvärmningskostnader och veta hur mycket energi du gör av med.

De nya reglerna innebär för våra kunder i Perstorp bl.a. följande:

• Du som kund skall debiteras för din faktiska förbrukning under perioden.
De kunder som tidigare har haft ett utjämnat betalningsmönster under året med en avstämningsfaktura i slutet av perioden, har fått gå över till fakturering baserat på verkligt avläst värde varje kvartal eller månad.

• Din förbrukning skall mätas varje månad.
Under 2013 och 2014 har vi, för att anpassa oss till de nya kraven på mätning, satt upp nya mätare som kommunicerar med GPRS hos flertalet av våra kunder för att få in mätvärden med dygnsvärden. Vid årsskiftet har ca två tredjedelar av våra 900 kunder fått en ny mätare där vi varje månad får en exakt avläsning på energi och flöde för den sista dagen i varje månad.
Resterande kunder kommer att få sina mätare utbytta under 2015 och fram till dess läser vi den gamla mätaren med radio varje månad.

• Du har rätt att få ditt mätvärde rapporterat till dig varje månad.
För de kunder som önskar att få tillgång till sitt mätvärde erbjuder vi månadsfakturor. Då får du 12 fakturor per år och kan löpande följa din förbrukning. De kunder som önskar ligga kvar som kvartalskunder är välkomna att göra så. Då faktureras du som tidigare och behöver inte höra av dig.

• Du ska under kommande år få bättre tillgång till din historik.
Både 2017 och 2018 skärps kraven på hur historik över gamla mätvärden skall kunna redovisas för kund, men detta återkommer vi till längre fram. Du som kund är alltid välkommen att kontakta oss redan idag för att se över den historik som finns lagrad.
Om du har en ny mätare (Landis Gyr) uppsatt kan vi gå in på dygnsnivå och även se på timvärden för din anläggning. Vi kan hjälpa dig att ta fram siffror on du t.ex. vill felsöka din anläggning eller försöka förändra ditt förbrukningsmönster.

De nya föreskrifterna ser du på Energimarknadsinspektionens hemsida och du kan också läsa om hur Svensk Fjärrvärme tydliggör dem för kunder och energibolag.

http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/Fj%c3%a4rrv%c3%a4r...
http://www.svenskfjarrvarme.se/Medlem/Medlemsnyheter1/Nya-regler-om-matn...

Ett gott 2015 önskar vi på Perstorps Fjärrvärme!

Publicerat: 2015/01/06