Senaste nytt

Aktuellt

Underhålls- och ombyggnadsarbeten

Den 27 april stoppade vi biopannan och nu levererar Perstorp AB värmen över sommaren fram till början av september, då Perstorp AB har ett planerat underhållsstopp och vi måste producera värme både för våra egna kunder, men även till Perstorp AB. Första säsongen med nya biopannan har gått förhållandevis bra. Det är alltid en del bekymmer inledningsvis innan allt blir intrimmat och nu pågår en del underhålls- och ombyggnadsarbeten som inte kunnat göras under drift. Som ni ser på bilderna har vi inte mycket bark och grot kvar på bränsleplanen. Däremot har vi mycket bränsleved som skall flisas under hösten/vintern. Bränsleupphandlingen för nästa säsong är klar och vi börjar få in bark igen under sommaren.

Vårt mätarbytesprojekt börjar också nå sitt slut. Efter sommaren byts ytterligare 140 mätare och därefter har samtliga kunder i Perstorp en fjärravläst mätare. Det innebär att vi har mätvärden loggade för varje timme som vi kan använda både inför fakturering, men också för att hjälpa kunder att se över sin anläggning när förbrukningen är hög. Vi ser också om en anläggning fungerar dåligt om returtemperaturen ligger för högt vilket en del av våra kunder redan har fått brev om. En låg returtemperatur från kundens anläggning tillbaka till fjärrvärmeverket är viktigt både för kunden men även för att produktionsanläggningen skall fungera effektivt, då effekten i rökgaskondensorn blir högre vid låga returtemperaturer.

Publicerat: 2015/05/21