Senaste nytt

Aktuellt

2016

Ett nytt år påbörjat och äntligen får vi lite vinter efter ett mycket varmt avslut på föregående år. Vi brukar jämföra med SMHI:s Energiindex och det slutade 2015 på 92 % av ett normalår, dvs ett varmt år. Våra leveranser till kunderna blev ca 5,5 % mindre än vad vi hade budgeterat. Vår nya bioeldade produktionsanläggning har nu varit i drift 1,5 år, frånsett sommarmånaderna då Perstorp AB svarat för produktionen. Anläggningen fungerar bra, men lite småfel dyker alltid upp och det krävs ett planerat underhåll för att allt skall fungera. Våra fjärrvärmepriser är oförändrade mot 2015, vilket vi även informerat om tidigare. Detta bör vi klara med en väl fungerande produktionsanläggning och inte allt för stora höjningar av råvarupriserna.

Med de kalla vinterdagar vi har nu får vi chansen att elda vår biopanna till max. En isig vintermorgon som denna då utomhustemperaturerna legat ner mot -15 ˚C levererar vi ut ca 17 MW effekt till fjärrvärmenätet. Då går själva pannan på 12 MW, vi hämtar 3 MW effekt från rökgaskondensorn och tar ca 2 MW från den laddade ackumulatortanken. Både rökgaskondensorn och ackumulatortanken är bra komplement till biopannan och gör att vi klarar de effekttoppar vi ställts inför hittills. På så sätt slipper vi gå in och elda olja som spetslast och sparar både miljön och våra priser.

Avkylning i nätet – med er hjälp!

Under vintermånaderna arbetar vi kontinuerligt med att få ner våra returtemperaturer i fjärrvärmenätet. Tillbaka till panncentralen vill vi ha så kallt returvatten som möjligt, då anläggningen är försedd med en rökgaskondensor. Rökgaskondensorn används för att få ut mer effekt från anläggningen än den som fås från enbart pannan och höjer därmed verkningsgraden. Det är en teknik som kan användas när man eldar fuktiga bränslen, liksom de träbränslen som förbränns här. Vår rökgaskondensor har en märkeffekt på 3 MW, vilket kan jämföras med själva pannans effekt på 12 MW, d.v.s. en femtedel av energin som produceras kommer ur kondensorn.

Rökgaserna som kommer från pannan har en temperatur på ca 200˚C och innehåller vattenånga. Den värmen vill vi ta vara på och återvinna genom att leda in rökgaserna i kondensorn. När rökgaserna lämnar kondensorn har temperaturen sänkts till ca 50˚C. Energin som utvinns i kondensorn är både den energi som frigörs då vattenånga övergår till flytande form och den energi som fås från en temperatursänkning när rökgaserna möter kallare vatten. Ju fuktigare bränslen som eldas, desto högre verkningsgrad.

För att rökgaskondensorn skall fungera krävs en låg temperatur på vattnet som kommer tillbaka från fjärrvärmenätet, då det vattnet ska kyla rökgaserna så att kondensering sker. Samtidigt förvärms returvattnet som via pannan ska gå tillbaka till kunderna. Returtemperaturen från fjärrvärmenätet bör ligga under 50˚C. Därför är det viktigt att alla värmeväxlare ute hos våra kunder fungerar som de ska och sänker temperaturen rejält på det vatten som passerar igenom växlaren.

Vi jobbar för fullt med att se över returtemperaturerna hos kunder i Perstorp för hitta anläggningar som fungerar dåligt. Några dåliga anläggningar som åtgärdas motsvarar mycket pengar då verkningsgraden höjs och det bidrar till att låga priser på fjärrvärmen kan hållas även i framtiden. Därför kommer en del av er kunder att få brev från oss om att avkylningen i er växlare inte fungerar som den ska och er returtemperatur ligger för högt. Ofta är det inget större fel, kanske en ventil som fastnat i öppet läge, men viktigt att det åtgärdas då ett stort flöde fungerar som en kortslutning på vårt nät.

Publicerat: 2016/01/25