Senaste nytt

Aktuellt

Vad händer med askan när vi eldar?

Efterfrågan på flis har ökat och det har medfört att man tar till vara på även grenar och toppar från skogen. Tidigare lät man dessa ligga kvar och förmultna ute på hyggena när det endast var virket man ville ha. Med topparna och grenarna försvinner också en stor del av näringen från skogsmarken.

De ämnen som träden har tagit upp under sin livstid, finns kvar i askan efter förbränningen. Genom att sprida ut askan i skogsmarkerna återförs de näringsämnen som följde med flisen in till förbränningen. Återföringen gynnar utvecklingen av skogsmarkerna och bidrar till en bättre miljö.

Efter förbränningen samlar vi upp askan i en container som skickas till Askungen Vital AB i Markaryd, ett företag som specialiserat sig på återföring av askan till skogen. De tar prover och analyserar askan så att inga farliga ämnen släpps ut på skogsmarker. På så sätt sluts kretsloppet och ny skog kan växa sig livskraftig på samma marker.

Ett billigare alternativ är att skicka askan på deponi som avfall, men vi väljer hellre att sluta kretsloppet.

Publicerat: 2016/05/10