Senaste nytt

Aktuellt

Vi skyddar dina uppgifter

Den 25 maj 2018 börjar en ny EU-förordning gälla, GDPR, tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen. Den kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de data som vi sparar hos oss.

Vilka uppgifter behandlas?
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal med dig. Det kan vara namn, personnummer, adress, anläggningsnr, mätarnr, förbrukningsstatistik, telefonnr, e-post-adress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer, personuppgiftsbiträden, som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna få den uppvärmning som du har från oss. Ett exempel på en sådan aktör är Idata, som skriver ut och distribuerar våra fakturor.

Var kommer uppgifterna från?
Vanligtvis kommer personuppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund och ingår ett avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal. Från fjärrvärmemätaren samlar vi in data på förbrukningen i din fastighet, för att kunna debitera korrekt eller se om det är något i värmeleveransen som inte fungerar som det ska.

Vilka rättigheter har du?
Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifterna efter avslutat avtalsförhållande. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor?
Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 0435-31051 eller e-post pfab@eon.se

Publicerat: 2018/05/15