Aktuellt

Kontoret påbörjat

Publicerat: 2013/11/18

Schaktningsjobbet är nu klart för kontorsdelen som även omfattar kontrollrum för anläggningen. Armering och golvvärme skall på plats innan gjutning vilket blir närmsta veckan. All kringutrustning för pannan jobbas det med 7 dagar i veckan för närvarande.

Arbetet fortskrider

Publicerat: 2013/11/06

Arbetet fortskrider enligt tidplanen och det mesta av golven är gjutna, stor del av den tunga eldningsutrustningen är inlyft samt väggarna till bränsleförrådet börja komma på plats.

Nytt fjärrvärmeverk 2013-2014

Publicerat: 2013/10/15

För att förse Perstorps företag och invånare med värme byggs ett nytt bioeldat fjärrvärmeverk som omfattar en panna på 12 MW + kondensor och ytterligare oljereserv på 8 MW. Förutom själva pannan tillkommer i projektet byggnader, plan för bränslehantering och ackumulatortank. Fjärrvärmeverket ska stå klart för att leverera värme under hösten 2014 och projektet är i full gång.

Nytt fjärrvärmeverk 2013-2014