Aktuellt

Arbetet fortskrider

Publicerat: 2013/11/06

Arbetet fortskrider enligt tidplanen och det mesta av golven är gjutna, stor del av den tunga eldningsutrustningen är inlyft samt väggarna till bränsleförrådet börja komma på plats.

Nytt fjärrvärmeverk 2013-2014

Publicerat: 2013/10/15

För att förse Perstorps företag och invånare med värme byggs ett nytt bioeldat fjärrvärmeverk som omfattar en panna på 12 MW + kondensor och ytterligare oljereserv på 8 MW. Förutom själva pannan tillkommer i projektet byggnader, plan för bränslehantering och ackumulatortank. Fjärrvärmeverket ska stå klart för att leverera värme under hösten 2014 och projektet är i full gång.

Nytt fjärrvärmeverk 2013-2014