Aktuellt

Underhålls- och ombyggnadsarbeten

Publicerat: 2015/05/21

Den 27 april stoppade vi biopannan och nu levererar Perstorp AB värmen över sommaren fram till början av september, då Perstorp AB har ett planerat underhållsstopp och vi måste producera värme både för våra egna kunder, men även till Perstorp AB. Första säsongen med nya biopannan har gått förhållandevis bra.

2015 - Ett gott nytt år med nya regler om mätning och debitering av fjärrvärme

Publicerat: 2015/01/06

Från och med den 1:e januari 2015 införs nya regler om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. De nya föreskrifterna kommer från Energimarknads-inspektionen för att du som kund lättare ska kunna följa dina uppvärmningskostnader och veta hur mycket energi du gör av med.

De nya reglerna innebär för våra kunder i Perstorp bl.a. följande:

God Jul & Gott Nytt År!

Publicerat: 2014/12/18

Perstorps Fjärrvärme önskar alla kunder och leverantörer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Stort tack för gott samarbete under 2014.

Driftstart av nya biopannan

Publicerat: 2014/09/15

Torkeldning av murverket i biopannan har påbörjats i helgen och temperaturen kommer succesivt att höjas under v38. Om allt går bra kommer sedan värme börja levereras ut till fjärrvärmenätet, inledningsvis i begränsad omfattning. Uppstarten sker i samarbete med Perstorp AB.

Vinnare och svar på tipsrundan vid öppet hus

Publicerat: 2014/08/30

Fyra personer svarade 8 rätt på vår tipsrunda, och bäst svar på utslagsfrågan hade Jakob Ströbeck med sin gissning på 330 salttabletter (333 tabletter fanns det i burken). Grattis Jakob till första pris! Du får en värdecheck på ICA värd 500 kr.

Väggar och tak är klart

Publicerat: 2014/04/02

Här har precis elfiltret, som skall rena rökgaserna, lyfts på plats. Ett lyft på ca 37 ton. Vi väntar nu på att fönster och dörrar skall levereras. Under tiden  pågår det mycket aktiviteter inomhus.

Väggar och tak kommer på plats

Publicerat: 2014/02/09

Montaget av väggar och tak pågår för fullt och beräknas vara klart om ca 3 veckor. Snön och blåsten ställde till det men säkerheten går först.

Väggarna börjar monteras

Publicerat: 2013/12/25

Större delen av nedre väggelementen, som är av betong, har monterats. Efter årsskiftet börjar taken monteras och förhoppningen är att vid månadsskiftet januari/februari skall den stora pannhallen vara tät för väder och vind.

Pannhallen tar form

Publicerat: 2013/11/28

Nu börjar stålstommen för den stora pannhallen ta form och idag gjuts plattan till kontoret.