Aktuellt

God Jul & Gott Nytt År!

Publicerat: 2014/12/18

Perstorps Fjärrvärme önskar alla kunder och leverantörer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Stort tack för gott samarbete under 2014.

Driftstart av nya biopannan

Publicerat: 2014/09/15

Torkeldning av murverket i biopannan har påbörjats i helgen och temperaturen kommer succesivt att höjas under v38. Om allt går bra kommer sedan värme börja levereras ut till fjärrvärmenätet, inledningsvis i begränsad omfattning. Uppstarten sker i samarbete med Perstorp AB.

Vinnare och svar på tipsrundan vid öppet hus

Publicerat: 2014/08/30

Fyra personer svarade 8 rätt på vår tipsrunda, och bäst svar på utslagsfrågan hade Jakob Ströbeck med sin gissning på 330 salttabletter (333 tabletter fanns det i burken). Grattis Jakob till första pris! Du får en värdecheck på ICA värd 500 kr.

Väggar och tak är klart

Publicerat: 2014/04/02

Här har precis elfiltret, som skall rena rökgaserna, lyfts på plats. Ett lyft på ca 37 ton. Vi väntar nu på att fönster och dörrar skall levereras. Under tiden  pågår det mycket aktiviteter inomhus.

Väggar och tak kommer på plats

Publicerat: 2014/02/09

Montaget av väggar och tak pågår för fullt och beräknas vara klart om ca 3 veckor. Snön och blåsten ställde till det men säkerheten går först.

Väggarna börjar monteras

Publicerat: 2013/12/25

Större delen av nedre väggelementen, som är av betong, har monterats. Efter årsskiftet börjar taken monteras och förhoppningen är att vid månadsskiftet januari/februari skall den stora pannhallen vara tät för väder och vind.

Pannhallen tar form

Publicerat: 2013/11/28

Nu börjar stålstommen för den stora pannhallen ta form och idag gjuts plattan till kontoret.

Kontoret påbörjat

Publicerat: 2013/11/18

Schaktningsjobbet är nu klart för kontorsdelen som även omfattar kontrollrum för anläggningen. Armering och golvvärme skall på plats innan gjutning vilket blir närmsta veckan. All kringutrustning för pannan jobbas det med 7 dagar i veckan för närvarande.

Arbetet fortskrider

Publicerat: 2013/11/06

Arbetet fortskrider enligt tidplanen och det mesta av golven är gjutna, stor del av den tunga eldningsutrustningen är inlyft samt väggarna till bränsleförrådet börja komma på plats.